O Zdrowie Dbaj

Praca podczas upałów – sposoby na spadek wydajności pracowników

Wakacje, nie wakacje, pracować trzeba. Jak się jednak skupić, gdy nastają upalne dni? Część pracowników z utęsknieniem czeka na urlop i odlicza dni, inni wciąż jeszcze wspominają wczasy i plażowanie. Lato jest zawsze testem na wytrzymałość dla załogi, która próbuje utrzymać koncentrację na zadaniach, ale także dla pracodawcy, który nie może dopuścić do spadku efektywności.

 

Badania na temat wpływu upalnych dni na wydajność pracy – zarówno pracowników biurowych, jak i fizycznych – przeprowadziła amerykańska firma Captivate Network. Okazuje się, że jest on negatywny. Z badań wyciągnięto następujące wnioski:

  • podczas upałów produktywność spada o około 20%;
  • równocześnie liczba nieobecności wzrasta o 19%;
  • czas realizacji projektów ulega wydłużeniu o 13%;
  • aż 45% badanych wyznało, że w lecie trudniej jest im się w pełni skoncentrować w pracy.

Z czego wynika powyższe? Z pewnością duże znaczenie ma temperatura. Jak udowodnili w swoim badaniu naukowcy Technicznego Uniwersytetu Helsińskiego i Lawrence Berkeley National Laboratory, pracownicy biurowi utrzymują najwyższą wydajność w temperaturze 21-22 stopni Celsjusza. Zaczyna ona spadać już powyżej 23-24 stopni. Jak pokazały wyniki, wystarczy, że temperatura wzrośnie o jeden stopień, by o około 2% zmniejszyła się wydajność.

Co ciekawe, nie wszyscy zatrudnieni tak samo reagują na ciepło. Zbadali to naukowcy z USC Marshall School of Business w Los Angeles oraz z Centrum Nauk Socjalnych WZB w Berlinie. Znaczenie ma w tym wypadku płeć. Okazuje się, że poziom wydajności i zdolności poznawcze kobiet zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniach, w których pracują. Dzieje się tak za sprawą wolniejszej przemianie materii pań. Natomiast z mężczyznami jest na odwrót: stwierdzono zdecydowaną poprawę ich zdolności intelektualnych w toku ochładzania miejsca pracy.

 

 

Spadek wydajności w pracy – co robić?

Jak zatem zapobiec spadkowi wydajności w pracy w wakacje? Mimo zorientowania na wyniki warto podejść do pracowników i ich samopoczucia z dużą dozą wyrozumiałości. Wiele firm stara się w okresie letnim maksymalnie poprawić komfort ich pracy.

Jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w biurach coraz powszechniej funkcjonują już systemy klimatyzatorów lub klimakonwektorów. Alternatywnie dobrze sprawdzają się również wielostopniowe nawiewy i wiatraki.

Piękna pogoda za oknem zachęca do przebywania na zewnątrz, na świeżym powietrzu, natomiast niekoniecznie za biurkiem. Jeśli więc przedsiębiorstwo dysponuje w swoim obrębie terenami zielonymi, np. pełnym roślin ogródkiem czy np. dziedzińcem, można umożliwić pracownikom i zachęcić ich do spędzania w tych miejscach przerw. Odpowiednie przestrzenie do odpoczynku warto też zorganizować w samym budynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę pitną bez ograniczeń. Niektórzy z nich idą dalej, tj. już z własnej woli oferują również inne zimne napoje oraz np. owoce.

Zdarza się, że pracownikom zapewniane jest też więcej przerw, a nawet – w razie potrzeby – wcześniejsze wyjścia do domu. Wielu firm bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kwestii zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa zatrudnionych w nich osób.

A jak ze spadkiem wydajności podczas upałów mogą sobie radzić firmy, w których przeważa inny charakter pracy? Jeśli za przykład wziąć przedsiębiorstwo budowlane, rozwiązaniem może być odpowiednia organizacja pracy na budowie. W godzinach o najwyższej temperaturze powietrza i największym nasłonecznieniu można prowadzić ją wewnątrz realizowanego obiektu, względnie w tej części budowy, gdzie panuje cień. Dodatkową możliwością jest bieżąca aktualizacja harmonogramu robót. Jeśli w trakcie upałów zasadniczymi pracami budowlanymi pracownicy zajmą się we wczesnych godzinach rannych i np. wieczorami, ich efektywność nie spadnie.

 

Sposoby na poprawę efektywności podczas upałów

  • Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Warto wiedzieć, że stwierdzono wyraźny wzrost zachorowań pracowników w okresie letnim. Może to wynikać zarówno z nagłych, gwałtownych zmian temperatur, jak i z chorób będących następstwem nadmiernej ciepłoty.
  • Dobrym rozwiązaniem jest poluzowanie na ten czas firmowych zasad dotyczących ubioru. Praca podczas upału w stroju formalnym, jaki narzuca dress code, może stanowić dużą uciążliwość.
  • Powinno się zapewnić pracownikom nieograniczony dostęp do wody pitnej lub napojów chłodzących. Jeśli dojdzie u nich do wystąpienia objawów odwodnienia, takich jak bóle i zawroty głowy, może to pociągnąć za sobą wzrost zachorowań.
  • W miarę możliwości warto wziąć pod uwagę tzw. programy motywacyjne. Można wtedy sięgnąć po jedną z wielu metod zaangażowania pracowników, co przy okazji przyczyni się do integracji zespołu. Mogą to być np. spotkania na łonie przyrody czy wspólna gimnastyka.
  • Dobrze jest umożliwiać i zachęcać pracowników do robienia krótkich przerw w pracy. Takie kilkuminutowe pauzy nie będą stratą czasu, a wręcz przeciwnie: pozwolą naładować „baterie”.
  • Powinno się działać elastycznie. W niektórych przypadkach opłaci się zmiana godzin pracy czy też zgoda na wcześniejsze jej zakończenie. To ostatnie nie tylko pozwoli uniknąć upałów w godzinach szczytu, ale może też poprawić atmosferę w miejscu pracy.

 

 

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Obowiązki pracodawcy w zakresie pracy w wysokich i niskich temperaturach reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie przepisów art. 207 Kodeksu pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom wody pitnej i to bez ograniczeń. Ponadto w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 25 stopni Celsjusza, natomiast 28 stopni wewnątrz budynku, zobligowany jest on do zaopatrzenia podwładnych nie tylko w wodę, ale i w napoje z zawartością odpowiednich dawek witamin i soli mineralnych.

Drugim ważnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w biurach. W tym celu powinien on systematycznie czyścić i odgrzybiać klimatyzację, a ponadto rozplanować ją w taki sposób, by nie przyczyniała się do powstawania przeciągów ani nie wyziębiała pomieszczeń. Powinnością pracodawcy jest też montaż rolet w oknach – tak, by chronić biura przed nadmiernym nagrzewaniem się, a także uniknąć odbijania się światła słonecznego w monitorach.

Co do wykonywania pracy zdalnej, przepisy prawa nie zawierają regulacji zasad świadczenia usług poza biurem. Jest tak, ponieważ w tym wypadku nie jest możliwe, by pracodawca kształtował warunki, w jakich jego podwładny realizuje swoje zadania poza miejscem pracy. Zdarza się, że firmy zapewniają swoim pracownikom zdalnym np. zimne napoje, nie stanowi to jednak ani reguły, ani usankcjonowanego prawnie obowiązku.

 

 

Źródło:

https://praca.trojmiasto.pl/Lato-w-pracy-Jak-sobie-radzic-ze-spadajaca-efektywnoscia-n158054.html [dostęp: 25.06.2024]

Scroll to Top
Skip to content