O Zdrowie Dbaj

Wpływ masażu na proces akceptacji własnego ciała

Proces akceptacji własnego ciała może być wyzwaniem dla wielu osób, zwłaszcza tych dotkniętych jego negatywnym obrazem lub doświadczających traumy związanej z wizerunkiem. Pragnienie – szczególnie kobiet  – poprawiania swojego wyglądu jest silnie kształtowane przez przekaz kulturowy. W społeczeństwach zachodnich często skupia się się jedynie na zewnętrznych atrybutach kobiety, co sprawia, że atrakcyjność fizyczna staje się głównym wskaźnikiem sukcesu, celu i wartości.

 

,,Idealny” świat

W dzisiejszych czasach normy społeczne narzucają kontrolę nad ciałem w przestrzeni publicznej, wymagając maskowania jego naturalnego wyglądu i procesów oraz dostosowywania go do obowiązujących wzorców. W rezultacie naturalne cechy ciała oraz jego naturalne mechanizmy mogą być postrzegane jako odstępstwo od normy lub nawet stygmatyzowane. Ludzie starają się nadążyć za ogólnie przyjętym kanonem piękna, aby uniknąć krytyki czy też po prostu nie odstawać od innych [1].

Współczesna kultura promuje idealizowane wizerunki piękna, co może prowadzić do porównywania się z innymi i poczucia niezadowolenia z własnego wyglądu oraz życia. Dodatkowo doświadczenie traumy, dążenie do doskonałości oraz negatywne przeżycia z przeszłości mogą także niekorzystnie wpływać na naszą samoocenę [2].

Wraz z rosnącym zainteresowaniem terapiami holistycznymi coraz więcej osób zwraca się ku masażowi jako formie wsparcia w tym procesie. Masaż nie tylko przynosi ulgę fizyczną, ale może mieć także głęboki wpływ na postrzeganie siebie i akceptację własnego ciała.

 

Korzyści z masażu dla akceptacji ciała:

  1. Promowanie pozytywnego kontaktu z ciałem: masaż prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę może pomóc osobom z traumą związaną z wizerunkiem ciała w nawiązaniu z nim pozytywnego kontaktu. Delikatny dotyk może być sposobem na odkrycie i docenienie własnego ciała w bezpiecznym środowisku.
  2. Zwiększanie świadomości ciała: podczas masażu osoba doświadcza swojego ciała w sposób intensywny i uważny. To może pomóc w zwiększeniu świadomości ciała i zrozumieniu jego potrzeb oraz możliwości, co jest kluczowe dla akceptacji własnej fizyczności.
  3. Redukcja napięcia i stresu: masaż prowadzi do rozluźnienia mięśni i redukcji napięcia, co może przyczynić się do zmniejszenia dyskomfortu związanego ze stresem. Zrelaksowane ciało może być łatwiejsze do zaakceptowania i przyjemniejsze w odbiorze.
  4. Wspieranie procesu gojenia traumy związanej z ciałem: dla osób dotkniętych traumą związaną z wizerunkiem ciała masaż może być integralną częścią procesu gojenia. Poprzez pozytywne doświadczenia podczas zabiegu można stopniowo odkrywać i akceptować swoje ciało w nowy sposób.

 

Praca nad samoakceptacją ciała jest istotna z wielu powodów. Pozytywny obraz siebie i akceptacja własnej fizyczności wpływają korzystnie na samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Osoby, które akceptują swoje ciało, częściej doświadczają poczucia szczęścia i zadowolenia z życia. Dodatkowo nieakceptacja swojej fizyczności może prowadzić do rozwoju zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia. Praca nad samoakceptacją może pomóc w zapobieganiu tym problemom oraz w poprawie zdrowia psychicznego. Właściwe poczucie własnej wartości i akceptacja ciała wpływają także na relacje interpersonalne

Masaż może stanowić ważne narzędzie w procesie akceptacji, oferując nie tylko ulgę fizyczną, ale także wspierając rozwój pozytywnego spojrzenia na swoją osobę. Jednak ważne jest, aby wykonywany był on przez wykwalifikowanego terapeutę, który jest świadomy potrzeb osób zmagających się z problemami związanymi z wizerunkiem ciała. Dla wielu osób masaż może być drogą do lepszego zrozumienia i polubienia swojego wyglądu, co przyczyni się do poprawy ich ogólnego samopoczucia i jakości życia.

 

Natalia Tatarczuch
Socjolog&Coach

 

 

Przypisy

1. H. Jakubowska, Ciało biologiczne w interakcjach społecznych – pomiędzy napiętnowaniem a akceptacją, Poznań 2008, s. 210.

2. https://emocjeicialo.pl/nie-lubie-siebie/

Scroll to Top
Skip to content