Nr konta bankowego: 91 1750 0012 0000 0000 4090 2589 biuro@ozdrowiedbaj.pl

Edukacja zdrowotna

W myśl zasady “Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, w ramach profilaktyki zdrowotnej, Fundacja O Zdrowie Dbaj oferuje wykłady na temat zdrowia dla firm oraz wszelkiego rodzaju instytucji. Naszym prelegentem jest dr hab. Jerzy Gubernator, kierownik Zakładu Lipidów i Liposomów na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako czynny naukowiec, a jednocześnie pasjonat zdrowego stylu życia, posiada ogromną wiedzę na temat najnowszych osiągnięć nauki i poprawy stanu zdrowia.

 

Przykładowe tematy wykładów

  1. „Co wiemy o wpływie jedzenia na choroby nowotworowe?”

 

Jak zorganizować wykład?
Zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji w celu ustalenia szczegółów.

 

Jaki jest koszt wykładu?
Ceny zaczynają się już od 100 zł i są zależne od długości wykładu oraz dojazdu do miejsca docelowego.

 

Poznań, 16.11.2019, dr hab. Jerzy Gubernator podczas prowadzenia wykładu: „Co wiemy o wpływie jedzenia na choroby nowotworowe?”