Nr konta bankowego: 91 1750 0012 0000 0000 4090 2589 biuro@ozdrowiedbaj.pl

Edukacja zdrowotna

Fundacja oferuje wykłady o tematyce związanej ze zdrowiem w ramach profilaktyki zdrowotnej. Naszym prelegentem jest dr hab. Jerzy Gubernator, kierownik Zakładu Lipidów i Liposomów na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako czynny naukowiec, a jednocześnie pasjonat zdrowego stylu życia, posiada ogromną wiedzę na temat najnowszych osiągnięć nauki na temat zachowania i poprawy stanu zdrowia. Koszt przeprowadzenia wykładu wynosi od 100 zł i jest zależny od jego długości oraz czasu dojazdu prelegenta do miejsca. W celu zaproszenia naszego prelegenta na przeprowadzenie wykładu prosimy o kontakt z biurem Fundacji.

dr hab. Jerzy Gubernator podczas prowadzenia wykładu: „Co wiemy o wpływie jedzenia na choroby nowotworowe?” przeprowadzonego w Poznaniu dnia16 listopad 2019 roku.