O Zdrowie Dbaj

Dobry zespół w pracy – jak go zbudować?

Czy jednostka może osiągnąć sukces w biznesie? Tak, jednak wysiłek, jaki w to włoży, może być niewspółmierny do osiągniętych efektów. Praca w zespole z innymi ludźmi przynosi zdecydowanie lepsze rezultaty i to zarówno na poziomie biznesowym, jak i w wymiarze społecznym i emocjonalnym.

Praca w grupie to m.in.:

 • wymiana doświadczeń;
 • interakcje;
 • zaspokajanie potrzeb w kontakcie z innymi;
 • siła płynąca z energii grupowej;
 • wsparcie emocjonalne;
 • poczucie przynależności.

To, co każdy członek zespołu do niego wnosi, ma szansę zwielokrotnić się i służyć wszystkim osobom z grupy.

Jakie więc kwestie decydują o skuteczności zespołu?

 

Bezpieczeństwo psychologiczne

Pod pojęciem bezpieczeństwa psychologicznego kryje się umiejętność bycia odważnym i podejmowania ryzyka bez obawy o to, że członkowie zespołu nas ocenią. To prawdziwy komfort, kiedy można być sobą, kiedy nikt nie każe nam się zmieniać tylko po to, żeby się dostosować. Próbując na siłę się dopasować, tracimy dużo energii, która mogłaby być spożytkowana inaczej – lepiej – np. na rozwój naszej firmy.

Za sprawą bezpieczeństwa psychologicznego powstaje w zespole klimat otwarcia. Dzięki temu członkowie grupy mogą:

 • wyrażać swoje myśli;
 • popełniać błędy;
 • wyciągać z wnioski z tychże błędów;
 • kwestionować działania innych bez narażania się na krytykę.

 

Wspólne cele

Podstawę osiągania znakomitych wyników przez zespół jest rozumienie tego, co próbuje on wypracować. Cele, jakie przed nim stoją, są dla poszczególnych członków danego zespołu tak samo istotne. Kiedy pracowników łączą wspólne cele, podchodzą oni do nich entuzjastycznie i stanowią one często przedmiot ich rozmów.

Warto jest mieć na uwadze następujące kwestie:

 • każdy pracownik powinien rozumieć przyświecające firmie, w której jest zatrudniony, cele;
 • niezbędne jest, by pracownicy byli świadomi, w jaki sposób mogą przyczynić się do realizacji przyjętych założeń;
 • postępy należy regularnie monitorować, tak, żeby osiągnięcie wyznaczonych celów było cały czas realne;
 • pracownikom, którzy napotykają trudności w realizacji swoich założeń, dobrze jest zaoferować pomoc.

Warto, by wszyscy zatrudnieni byli w posiadaniu wiedzy na temat postępów – wiedząc, jak dobrze im idzie, zyskają dodatkową motywację do dalszych starań.

 

Silny przywódca

Filarem dobrego zespołu jest silny przywódca. Czym odznacza się taka osoba? Jest to ktoś, kto bez względu na sytuację trzyma naszą stronę – a to oznacza, że jest za nami zarówno w tych dobrych chwilach, jak i w tych gorszych. Niezbędne jest, by pracownikom towarzyszyło poczucie, że ich przełożeni wiedzą, co robią. Silny przywódca ma jasny obraz sytuacji i potrafi wskazać swojemu zespołowi właściwy kierunek.

Najlepsi liderzy służą swoim podwładnym i potrafią ich inspirować. Mają moc zmieniania przeciętnych pracowników w wybitne jednostki. Potrafią wydobyć z pracownika to, co w nim najlepsze, cały jego potencjał.

 

business-executives-discussing-with-their-colleagues-on-whiteboard-2

 

Członkowie zespołu

Członkami zespołu powinny być osoby z określonym potencjałem i talentami. Muszą to być ludzie gotowi rozwijać się i uczyć, otwarci na współpracę i biorący odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za grupę.

Jak udowodniły przeprowadzone w różnych organizacjach badania, od wiedzy merytorycznej czy np. wysokich kompetencji biznesowych ważniejsze stają się obecnie cechy osobowości oraz charakter poszczególnych członków zespołu. Tych pierwszych można dość szybko się nauczyć, gdy tymczasem dysfunkcje osobowościowe mogą istotnie zakłócać pracę zespołową i stanowić przeszkodę w angażowaniu się we wspólne projekty czy np. budowaniu relacji. To z kolei będzie miało bezpośredni wpływ zarówno na funkcjonowanie całej grupy, jak i efekty jej pracy.


Praca zespołowa

Dobrze jest, gdy lider wraz z pracownikami wypracowują wspólnie zasady członkostwa w zespole – wartości, w oparciu o które chcą ze sobą współpracować. By móc budować siłę zespołu ważne jest też, by wszyscy znali swoje wzajemne potrzeby i oczekiwania, a także talenty oraz wartości i doświadczenia, jakie każdy wnosi do grupy.


Jakie jeszcze kluczowe aspekty pracy zespołowej możemy wyróżnić?

 • wzajemne zaufanie;
 • słuchanie się i dialog;
 • współpraca i wymiana wiedzy;
 • otwartość na różnorodność;
 • jasno określone role i odpowiedzialności poszczególnych członków grupy;
 • określone sposoby radzenia sobie z wyzwaniami i rozwiązywania konfliktów w zespole;
 • wypracowane sposoby pomocy wzajemnej i wsparcia.


Niezbędne jest, żeby każdy członek zespołu miał poczucie sensu bycia jego częścią, a także rozumiał cele zespołowe i brał za nie współodpowiedzialność. Wszyscy muszą dbać o realizację swoich indywidualnych celów, bo te z kolei wpływają na cel nadrzędny, jak również na pracę pozostałych.

 

Komunikacja

Budowanie zespołu, który będzie odnosił sukcesy, wymaga kluczowego elementu, jakim jest komunikacja. Najbardziej miarodajne wskaźniki produktywności zespołów to ich energia oraz zaangażowanie poza formalnymi spotkaniami. Regularnie komunikujące się między sobą grupy charakteryzuje większe zaangażowanie, dzięki któremu z kolei osiągają one lepsze wyniki.

Efektywna komunikacja stanowi istotną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Realnie rzecz biorąc, nie ma możliwości, żebyśmy całkowicie zgadzali się ze sobą we wszystkich kwestiach. To zupełnie normalne, że czasami nasze opinie różnią się. To, co wyróżnia naprawdę dobre zespoły, to ich kompetentne podejście do sprzecznych poglądów i umiejętność osiągania konsensusu.

 

Świętowanie sukcesu

Co prawda świętowanie sukcesu nie jest powodem, dla którego naprawdę dążymy do ich osiągniecia, jednak warto to robić. Celebrowanie dokonania, które jest owocem wspólnej pracy, zbliża ludzi do siebie.

Co jest istotą świętowania sukcesu?

 • zatrzymanie się – choćby na krótką chwilę – i analiza drogi, jaka doprowadziła nas do jego osiągnięcia;
 • rozważenie popełnionych błędów oraz zastanowienie się nad tym, co można było zrobić inaczej (lepiej);
 • co najważniejsze (bez względu na to, czy sukces był duży czy mały) pogratulowanie współpracownikom z zespołu.

 

Dobry zespół jest prawdziwym skarbem, dlatego ważne jest, by raz na jakiś czas powiedzieć jego członkom, jacy są wspaniali. Z pewnością będzie im miło to usłyszeć.

 

 

Źródła:

 • https://emplo.pl/blog/sukces-w-biznesie-dobra-druzyna-ja-zbudowac/
 • https://www.prawo.pl/kadry/jak-zbudowac-dobry-zespol-w-pracy,332155.html

 

Scroll to Top
Skip to content