O Zdrowie Dbaj

Jak zachęcić dziecko do aktywności fizycznej?

Aktywność fizyczna ma nieoceniony, pozytywny wpływ na stan zdrowia dzieci i to zarówno ten obecny, jak i w przyszłości. Co więcej, przekłada się również na ich samopoczucie i nastrój. To, co charakterystyczne i zauważalne, to zainteresowanie każdym rodzajem sportu i wysoka aktywność ruchowa u małych dzieci. Natomiast w przypadku nastolatków sytuacja ta wygląda już zgoła odmiennie – zamiłowanie to nie tylko obniża się gwałtownie, ale i zmienia w wyraźną niechęć.

Wypadający przed dojrzewaniem płciowym okres to w rozwoju ruchowym młodzieży prawdziwy etap krytyczny. Aby utrzymać aktywność fizyczną dzieci i nastolatków na właściwym poziomie, a tym samym zadbać o ich odpowiednią kondycję zdrowotną, warto zastanowić się, jak pomóc im zachować chęci i motywację do ruchu.

 

Zalety ruchu

Aktywność fizyczna to klucz do zdrowia, dlatego warto postarać się, by dziecko już od najmłodszych lat pokochało ruch. Zapewni on nie tylko prawidłowy przebieg procesów rozwojowych u młodego człowieka, ale i zmniejszy ryzyko wystąpienia wielu chorób, gdy osiągnie on już wiek dorosły.

Ruch:

 • wyrabia właściwą postawę, rozwija zdolności motoryczne i ruchowe;
 • sprzyja nabywaniu odporności i hartowaniu ciała;
 • odpowiada za kształtowanie i sprawność wszystkich układów dziecka, w tym przede wszystkim oddechowego, krążenia, ruchowego, nerwowego, wegetatywnego i dokrewnego;
 • za sprawą aktywizowania dojrzewania znajdujących się w mózgu ośrodków ruchowych poprawia zarówno koordynację ruchów, jak i tempo przewodzenia bodźców nerwowych i ekonomikę pracy;
 • w niektórych przypadkach może pomóc zlikwidować lub załagodzić odchylenia rozwojowe;
 • pozwala zapobiec wystąpieniu wielu chorób, takich jak np. otyłość, miażdżyca, osteoporoza, astma; stanowi również element procesu ich leczenia;
 • pomaga w leczeniu zaburzeń rozwojowych, takich jak np. mózgowe porażenie dziecięce;
 • ma korzystny wpływ na samopoczucie, wspomaga radzenie sobie ze stresem, a nawet leczenie depresji;
 • polepsza sprawność umysłową, w tym pamięć krótko- i długotrwałą, koncentrację, szybkość podejmowania decyzji, podzielność uwagi i umiejętność planowania;
 • łagodzi uczucie niepokoju, sprawia, że lepiej się śpi;
 • przyczynia się do wzrostu zdolności społecznych i odpowiedzialności, sprzyja rozwojowi poczucia własnej wartości i pewności siebie, pobudza empatię i kreatywność.

 

Ruch – motywatory

Jak wynika z prowadzonych kompleksowo i na wielu poziomach badań, jednym z najważniejszych motywatorów, jeśli chodzi o wysoki poziom aktywności fizycznej dzieci, jest zachęta (w szerokim ujęciu tego słowa) do ruchu ze strony rodziców czy też innych członków najbliższej rodziny lub opiekunów. Kluczowym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na upodobanie dziewcząt i chłopców w każdym wieku do aktywnych form wypoczynku okazuje się być wsparcie motywacyjne i emocjonalne płynące od rodziców. Może ono mieć postać np. zachęcania czy chwalenia.

 

yoga-classes-outside-on-the-open-air-kids-yoga-2

 

Dom rodzinny, w tym przede wszystkim rodzice, odgrywają decydującą rolę w aspekcie aktywności ruchowej dzieci, pełniąc też funkcję niejako jej strażników. Jest szereg działań, które w tej materii mogą oni podjąć, takich jak m.in.:

 • dawanie dobrego przykładu poprzez własną aktywność;
 • motywowanie do ruchu;
 • zapewnianie takich udogodnień, jak np. zaopatrzenie dziecka w odpowiednią odzież sportową czy podwiezienie go na miejsce treningu.

Wiele badań naukowych potwierdziło, że właściwie dobrana, komfortowa, dostosowana do uprawiania konkretnych rodzajów sportów odzież jest elementem, który zdecydowanie uatrakcyjnia aktywność fizyczną – i to zarówno w odbiorze dziewcząt, jak i chłopców, zwłaszcza gdy mowa o nastolatkach.

Rodzice mają do wypełnienia jeszcze inną ważna rolę, a jest nią pokrycie kosztów udziału dzieci w różnego typu zajęciach ruchowych w klubach sportowych, które mają zorganizowaną i często bardzo atrakcyjną formę.

Inne czynniki o pozytywnym i motywującym wpływie na aktywność fizyczną dzieci w czasie wolnym to m.in.:

 • miejska struktura urbanistyczna i dostęp do wielu miejsc przygotowanych specjalnie do uprawiania różnego rodzaju sportów;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • odczuwanie przez dzieci radości i frajdy z wybranej przez nie aktywności fizycznej.

Co do ostatniego punktu, ruch stanowi dla młodocianych zajęcie dające stricte hedonistyczną przyjemność. Nie podchodzą oni do niego, jak do długoterminowego inwestowania w swoje zdrowie. Z tego powodu dobrze jest pozwolić dzieciom uprawiać preferowane przez nie dyscypliny sportu, a z kolei nie warto wymuszać aktywności, które nie dają im radości.

Dobrym rozwiązaniem w kwestii ruchu dzieci jest wplatanie go w codzienną rutynę. Jak wykazali szkoccy uczeni, młodociani chodzący do szkoły na piechotę wykazywali znacznie większą skłonność do umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej w wolnym czasie niż ich podwożeni samochodami rówieśnicy.

Jeżeli jest taka możliwość, zachęcajmy dziecko do chodzenia na lekcje pieszo. Jeśli umożliwia nam to praca, możemy mu w tym towarzyszyć, w drodze do szkoły lub z powrotem. Gdy taki spacer jest dla naszej pociechy za mało atrakcyjny, wartym polecenia pomysłem na dojazd jest też rower, ewentualnie hulajnoga lub rolki. Stanowi to doskonałą metodę na wykształcenie w naszym dziecku dobrych nawyków związanych z aktywnością – te z kolei z dużym prawdopodobieństwem przełożą się w wieku dorosłym na potrzebę codziennego ruchu.

 

Chcąc zachęcić i zmotywować zarówno dzieci, jak i nastolatki i młodzież do aktywności fizycznej, warto poznać i zrozumieć czynniki uatrakcyjniające sport w ich oczach. Jako rodzice wspierajmy nasze pociechy, zaczynając od dawania im własnego przykładu i wspólnego spędzania czasu w ruchu. Promujmy benefity wynikające z udziału w aktywności fizycznej. Zapewnijmy z jednej strony bezpieczne, a z drugiej przynoszące czystą radość i przyjemność możliwości bycia aktywnym.

 

 

Źródła:

 • https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/jak-zachecic-dziecko-do-ruchu-2/
 • https://czytamsobie.pl/jak-zachecic-dziecko-do-aktywnosci-sportowej
 • https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zachec-dziecko-do-aktywnosci

 

Scroll to Top
Skip to content