O Zdrowie Dbaj

Sto razy powtórzone kłamstwo…, czyli wpływ myśli na nasze życie

Nasze myśli mają moc kształtowania rzeczywistości, w jakiej żyjemy. To, co powtarzamy sobie w umyśle, może mieć ogromny wpływ na nasze życie, decyzje i samopoczucie. Zasada „Sto razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą” nie tylko ilustruje mechanizm propagandy, ale również ukazuje, jak silnie nasze myśli wpływają na naszą percepcję świata.

 

To, co myślisz o sobie, wpływa także na to, jak inni postrzegają ciebie i za kogo cię uważają. Jeśli myślisz pozytywnie na swój temat, twoje działania i sposób postrzegania świata będzie bardziej optymistyczny. Z kolei jeżeli masz negatywne myśli w swoim kierunku, będziesz dostrzegać bardziej to, co jest złe, zwracając szczególną uwagę na cierpienia, krzywdy i ból.

Jeśli uważasz się za głupca, twoje zachowania będą szły w kierunku popełniania błędów i podejmowania złych decyzji, aby myśli miały potwierdzenie w zachowaniu. A zatem to, co myślisz o sobie, wpływa również na to, jakie decyzje podejmujesz i jak wygląda twoje życie.

Bardzo istotną kwestią jest poczucie wdzięczności. Choć twoja sytuacja życiowa może nie być na tyle satysfakcjonująca, jakbyś tego chciał, kiedy dostrzegasz to, co daje ci los/Bóg, czyli dom, bliskich, pracę, dzieci, zwracając szczególną uwagę na te aspekty, czujesz się szczęśliwszy.

Im drobniejsze rzeczy jesteś w stanie docenić, tym większe będzie twoje poczucie szczęścia. Na co więc zwracasz uwagę? Co myślisz o sobie? Co myślisz o swoim środowisku i świecie?

 

Moc Słów

Myśli, które powtarzamy sobie regularnie, stają się jak nagrania odtwarzane w naszych umysłach. Jeśli te myśli są negatywne, pełne wątpliwości czy pesymizmu, mają potencjał wpływać na nasze zachowanie, decyzje i samopoczucie. To, co powtarzamy sobie wewnętrznie, staje się naszym wewnętrznym narratorem, kształtującym naszą rzeczywistość. Zastanów się teraz, czy twoje myśli na co dzień są bardziej pozytywne czy negatywne? Czy dostrzegasz powiązanie swojej aktualnej życiowej sytuacji z twoimi myślami?

 

Formowanie przekonań

Kiedy powtarzamy sobie pewne myśli, zwłaszcza te negatywne, nasze mózgi zaczynają wierzyć w ich prawdziwość. To zjawisko jest związane z formowaniem się przekonań – nasze myśli stają się naszymi przekonaniami, które z kolei wpływają na nasze działania. Jeśli przez długi czas wmawiamy sobie, że coś jest trudne, niemożliwe czy nieosiągalne, nasze zachowanie będzie zgodne z tymi przekonaniami. Zwracaj uwagę, czy twoje przekonania i myśli w kontekście realizacji celów są sprzyjające i budujące, czy może sam hamujesz poczucie sprawczości. Zastanów się, na ile wierzysz w siebie i swoje marzenia. Siła przekonań jest ogromna, bo to ona determinuje, czy sukces, o którym marzysz, powiedzie się.

 

Pozytywna potęga myśli

Świadome zarządzanie myślami to klucz do pozytywnego wpływu na nasze życie. Zamiast powtarzać negatywne myśli, możemy świadomie wybierać myśli bardziej konstruktywne i pozytywne. Tworzenie pozytywnej narracji może być trudne na początku, ale regularne praktyki, takie jak afirmacje, czyli pozytywne zdania lub myśli powtarzane regularnie, mogą pomóc w zmianie naszego wewnętrznego dialogu. Nie jest to łatwe i na początku z pewnością nie dostrzeżesz poprawy, ale im częściej będziesz pracował nad zmianą swojego myślenia i przekonań, tym szybciej dostrzeżesz różnice. To proces, który wymaga wysiłku, jednak jest tego wart.

 

Skutki przemiany myśli

Zmiana myśli ma potężne skutki na różnych płaszczyznach życia. Pozytywne myśli mogą wpływać na nasze decyzje, zachowania i podejście do trudności. Kiedy przestajemy powtarzać sobie „nie potrafię” i zaczynamy myśleć „spróbuję” czy „na pewno dam radę”, otwieramy przed sobą nowe możliwości. Nasze myśli kształtują nasze życie – od relacji z innymi ludźmi po karierę zawodową i ogólne poczucie spełnienia.

 

Jak zacząć?

 

  • Afirmacje: Codzienne powtarzanie pozytywnych afirmacji może wpływać na nasze podświadome przekonania. Napisz sobie na kartce zdania, które chcesz, aby się ziściły, np. ,,jestem atrakcyjna”, ,,wszystko działa ku dobremu”, ,,znajdę dobrą pracę” itd. Każdego dnia wypowiadaj te słowa do lustra kilka lub kilkanaście razy. I choć na początku możesz nie wierzyć w siłę tych afirmacji, z czasem uwierzysz.
  • Dziennik pozytywności: Prowadzenie dziennika, w którym zapisujemy pozytywne doświadczenia i myśli, pomaga skoncentrować się na dobrych aspektach życia. Każdego wieczoru zapisuj trzy rzeczy, z których jesteś zadowolona, dumna i wdzięczna. To pomoże ci zwrócić uwagę na to, co dobrego dzieje się w twoim życiu i z czego warto czerpać siłę oraz za co być wdzięcznym sobie/Bogu.
  • Znalezienie pozytywów w trudnych chwilach: W każdej sytuacji można znaleźć coś pozytywnego. Nawet w trudnych momentach starajmy się koncentrować na tym, co możemy zyskać. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Trudne sytuacje są w stanie nas wzmacniać i szlifować nasz charakter. Nawet jeśli teraz nie rozumiemy, dlaczego coś nas spotyka, w przyszłości możemy znaleźć odpowiedź. Wymaga to cierpliwości i determinacji, jednak warto szukać w tym pozytywów, bo to przywraca nam nadzieję na lepsze jutro.

 

„Sto razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą” to zasada, która może działać w obie strony. Świadome kierowanie myślami w pozytywnym kierunku ma potencjał przekształcania naszego życia. Wybierając myśli, które wspierają nasze cele, wartości i dobre samopoczucie, możemy zbudować bardziej satysfakcjonującą rzeczywistość. To, co mówimy sobie wewnętrznie, ma znaczenie, a umiejętne kształtowanie tych myśli to klucz do pełniejszego i bardziej pozytywnego życia.

 

Natalia Tatarczuch

(socjolog&coach)

Scroll to Top
Skip to content