O Zdrowie Dbaj

Motywacja zespołu

Chyba każdemu menedżerowi zależy na osiągnięciu optymalnego pułapu produktywności firmy. W dążeniu do tego celu niezbędne jest motywowanie zespołu. Z drugiej strony to właśnie zespołem najtrudniej jest zarządzać.

Dobrze jest mieć na uwadze, że ludzie nie są maszynami. Co więcej, optymalne działanie zespołu nie może być ograniczone wyłącznie do umiejętności technicznych pracownika. Niezwykle ważny jest również czynnik emocjonalny. Jeżeli mamy poczucie braku szacunku i niedocenienia, a ponadto jesteśmy niezadowoleni z funkcjonowania firmy, z pewnością nie damy z siebie w pracy wszystkiego. Niekorzystna atmosfera pracy będzie wpływać negatywnie na naszą wydajność, co z kolei odbije się pośrednio także na wynikach, jakie przedsiębiorstwo osiągnie.

Motywowanie zespołu można określić prawdziwą sztuką. Wymaga ona nie tylko umiejętności technicznych pracodawcy, ale i jego asertywności oraz empatii w podejściu do pracowników. Warto pamiętać też, że mowa jest o zespole, czyli grupie osób, które dążą do wspólnego celu. Jednocześnie jednak każdy pracownik to również indywidualista, który zmierza do osiągnięcia własnego sukcesu. Pracodawca, chcąc wyrazić uznanie i zmotywować podwładnych, musi zastosować właściwe metody, ponieważ każdego z nas motywuje do pracy co innego.

A więc jak motywować zespół?

 

Wyznaczenie celów w sposób czytelny

Wyznaczenie celów działalności to obowiązek każdego zarządzającego firmą lub organizacją. Należy określić je zarówno w aspekcie ilościowym, jak i materialnym, co znaczy określenie np. zakładanego poziomu zysków czy liczby produktów zakładanych do sprzedaży w ciągu roku.

To jednak nie wszystko, ponieważ równie ważne jest też określenie takich kwestii jak misja i filozofia organizacji, a także przekazanie ich podwładnym w taki sposób, żeby ich zaangażować i dostosować te walory do osobistych projektów każdego z nich.

 

Odpowiednie osoby na stanowiskach średniego szczebla

Kierownicy czy menedżerowie średniego szczebla są osobami odpowiedzialnymi za pośrednictwo między pracownikami firmy a dyrekcją. Są to liderzy pracujący wspólnie z pozostałymi pracownikami dla osiągnięcia założonych efektów.

Skuteczny lider to osoba, która posiada zarówno umiejętności techniczne, jak i wyróżnia się dużą dozą empatii i charyzmą. Motywuje on swoich podwładnych własną postawą, a także swoim entuzjazmem. Dobrze, by niejako zarażał ich pozytywnym nastawieniem do pracy.

 

System motywowania pracowników

Motywowanie podwładnych materialnie, poprzez wynagrodzenie czy np. programy socjalne, bardzo przez nich cenione, to jedno. Jednak równie ważny, jeśli nie najważniejszy, jest także aspekt emocjonalny. Istotne jest, by organizacja wspierała pracownika oraz by miał on poczucie, że jego praca jest doceniania. Prawda jest taka, że każdy z nas potrzebuje wyrazów uznania – mogą one mieć formę aprobaty ze strony przełożonego czy np. osobistej pochwały. Zapewnia nam to dobre samopoczucie.

 

Atmosfera w pracy

Dobra atmosfera w miejscu pracy jest czynnikiem niezbędnym. Jeśli chodzi o integrację pracowników, efektywne w tym wypadku okazują się takie sposoby motywacji niematerialnej, jak np. karnety na zajęcia sportowe, karnety do teatru lub kina, ewentualnie różnego rodzaju zniżki.

Komfort pracy jest ważny, a zapewnią go takie elementy, jak dostęp do dystrybutora wody czy np. tzw. pokój do relaksu. Detale te zapewnią dobrą atmosferę w miejscu pracy i poprawią efektywność pracowników.

Przyjazny klimat tworzy się również, bazując na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz umiejętności mówienia i słuchania.

 

diverse-colleagues-congratulating-black-coworker-with-good-resul-2

 

NIE dla rutyny

Rutyna i nuda są wrogami wydajności i produktywności. Bez motywacji pracownik nie cieszy się wykonywaną pracą, a jego działania przynoszą raczej mierne rezultaty. Z tego powodu niezmiernie ważne jest systematyczne motywowanie zespołu – zarówno na co dzień, jak i w średnio- i długoterminowej perspektywie. To właśnie od tego zależy pozytywne nastawienie pracownika, jak również jego chęć do wykonywania powierzonych zadań. To z kolei wpłynie korzystnie na atmosferę w pracy, a także da podwładnym nadzieję na możliwość awansu.

 

Minimalizacja stresu i presji

Praca pod presją w większości przypadków generuje stres, a tym samym nie motywuje pracowników. Co prawda dyscyplina jest ważna i są osoby zdolne do efektywnej pracy pod naciskiem, jednak najczęściej skuteczność i motywacja pracowników jest większa, jeśli nie czują oni na sobie presji przełożonego, nie są nadmiernie obciążeni pracą ani nie nakłada się na nich zbyt sztywnych terminów.

 

Wspólna ocena osiągniętych rezultatów

Udział pracowników w ocenie osiągniętych rezultatów to istotny etap w strategii organizacji. Kolejnym jest natomiast wprowadzenie w życie środków naprawczych, które pozwolą zminimalizować odchylenia od wyznaczonych celów i uzyskanych efektów.

Warto dołożyć starań, by taka ocena przeprowadzana była w sposób naturalny, biorąc pod uwagę grupę jako całość, czyli bez obarczania konkretnej osoby winą za niekorzystne rezultaty. Takie działanie mogłoby przynieść odwrotny do zamierzonego efekt: podwładny mógłby poczuć się pod kontrolą, co z kolei pogorszyłoby atmosferę w miejscu pracy, a także spowodowałoby spadek wydajności pracowników.

 

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz stworzenie możliwości realizacji zawodowej i osobistej nie są aspektami prostymi do uzyskania. Dlaczego? Otóż z tego powodu, że chodzi tu o osobistą sytuację i system wartości danej osoby, jak też o wybraną przez nią ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

Do osiągnięcia dobrego samopoczucia i satysfakcji pracowników niezbędne okazują się takie kwestie, jak m.in. elastyczne godziny pracy lub możliwość pracy zdalnej, a także zachęcanie podwładnych do prezentacji własnych pomysłów i idei oraz motywacja nie tylko na poziomie zawodowym.

 

Abstrahując od powyższych wskazówek, niezbędne jest wzięcie pod uwagę indywidualnych cech i potrzeb pracowników oraz tego, że aby były skuteczne trzeba je właściwie dopasować do sytuacji i pracownika. Każda osoba odmiennie rozumie aspekt dobrego samopoczucia w miejscu pracy oraz motywację. Chęć usatysfakcjonowania podwładnego wiąże się nieodłącznie z gotowością ze strony przełożonego do poznania go i to zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Zdecydowanie konieczna staje się więc tutaj kwestia komunikacji między dyrekcją firmy, osobami na stanowiskach średniego szczebla i pracownikami.

 

 

Źródło:

  • https://www.eden.pl/blog/jak-motywowac-zespol-wskazowki-i-strategie
Scroll to Top
Skip to content