O Zdrowie Dbaj

Jak budować relacje z innymi ludźmi

Relacje międzyludzkie są niezwykle ważnym aspektem życia każdej osoby. Wpływają na nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji wymaga zaangażowania, empatii i umiejętności komunikacji. I to właśnie empatia stanowi fundament każdej udanej relacji. Zdolność do zrozumienia i współodczuwania uczuć drugiej osoby tworzy silne więzi emocjonalne. Warto praktykować także aktywne słuchanie i zwracać uwagę na emocje partnera.

Poniżej przedstawiam kilka elementów, które wpływają pozytywnie na kształtowanie dobrych relacji.

 

Otwarta i skuteczna komunikacja

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w relacjach. Ważne jest wyrażanie swoich uczuć, myśli i potrzeb, a także umiejętność słuchania bez oceniania. Unikajmy odgórnych założeń, a koncentrujmy się na jasnym przekazywaniu informacji.

Najgorsze sposoby komunikacji to ocenianie, krytykowanie, podnoszenie głosu, wulgaryzmy i zamknięcie się na rozmówcę. Powinniśmy być otwarci na przyjmowanie innej perspektywy, a także argumenty, które mogą zmienić nasz sposób rozumowania, co świadczy o bardzo dużej dojrzałości emocjonalnej.

Mówienie o swoich emocjach, potrzebach i oczekiwaniach sprawia, że druga strona doskonale wie, przez co przechodzimy i czego od niej chcemy, a to z kolei wpływa pozytywnie na nasze relacje.

 

Budowanie zaufania

Zaufanie jest jednym z najcenniejszych elementów udanych relacji. Konsekwencja w działaniach, otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe dla budowania i utrzymywania zaufania. Zaufanie to bardzo delikatna rzecz i o ile buduje się je przez długi okres czasu, to stracić można je bardzo łatwo i właśnie dlatego jest tak cenne.

To, co pomaga budować zaufanie, to intymność, czyli rozwijanie przyjaźni, relacji, otwieranie się na drugiego człowieka, zwierzanie, wsparcie i chęć bycia dla drugiego człowieka. Idealnym testem na zaufanie są kryzysy, kiedy to często zwierzamy się przyjacielowi i właśnie to, jak on postąpi i jakie wsparcie okaże, często weryfikuje, czy jest rzeczywiście kimś bliskim, czy też nie.

 

Akceptacja różnorodności

Każda osoba jest unikalna, posiada własne wartości, przekonania i cele. Szanowanie i akceptacja tej różnorodności umacnia relacje, tworząc przestrzeń dla rozwoju i wzajemnego zrozumienia. Możemy rozwijać nasz sposób myślenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy konfrontujemy się z osobą o innych przekonaniach. Wzbogaca to naszą perspektywę, sposób patrzenia na rzeczywistość.

Nigdy nie powinniśmy na siłę upierać się przy swoim zdaniu, ponieważ w ten sposób sami siebie ograniczamy. Nutka sceptycyzmu nawet względem samego siebie jest czymś, co otwiera nas na ludzi i świat. Nasze zdanie  wyrabiamy sobie na podstawie swoich doświadczeń, własnych obserwacji, trudnych oraz radosnych wydarzeń, a także pod wpływem środowiska, w którym się wychowaliśmy. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od tego, kogo spotkamy w swoim życiu, dobrze jest posiadać w sobie tolerancję. Bo właśnie dlatego, że jesteśmy różni, świat ten tak wiele nam oferuje.

 

Wspólne cele i wartości

Wspólne cele i wartości stanowią silną podstawę trwałych relacji. Dążenie do wspólnych celów buduje więź i umożliwia rozwój zarówno indywidualny, jak i wspólny. O ile kontakt z  człowiekiem o innych przekonaniach nas ubogaca, o tyle osoba o podobnych wartościach jest tą, z którą łatwiej budować wspólny fundament.

Kiedy mamy kogoś o podobnych poglądach, pojawia się poczucie większego zrozumienia, które jest tak bardzo potrzebne szczególnie w trudnych sytuacjach. W rzeczywistości to podobieństwa się przyciągają, ponieważ kiedy wiemy, że druga strona nadaje na podobnych falach, czujemy się swobodniej, a to pomaga nam być sobą. Im bardziej naturalnie się z kimś czujemy, tym bardziej chcemy spędzać z nim czas. Pojawia się akceptacja, a także pozytywne emocje, które są niezbędne w tym, aby relacja szła do przodu.

 

Zarządzanie konfliktami

Konflikty są nieodłączną częścią życia. Kluczowe jest jednak skuteczne zarządzanie nimi. Wspólne rozwiązywanie problemów, szukanie kompromisów i otwarta rozmowa pomagają przekształcać konflikty w szansę na rozwój. Istotna jest chęć ku temu, by mimo konfliktów nadal chcieć być w relacji.

Konflikt daje szansę na oczyszczenie relacji i ustalenie nowych zasad, granic, a także oczekiwań, które mamy wobec przyjaciela. Jest to jak najbardziej pozytywne, o ile będziemy rozpatrywać konflikt w taki właśnie sposób, jako chęć usprawnienia naszej relacji.

 

Dawanie i przyjmowanie wsparcia

Silne relacje opierają się na wzajemnym wsparciu. Zarówno dawanie, jak i przyjmowanie pomocy są równie ważne. Wspieranie partnera w trudnych chwilach buduje zaufanie i pogłębia więź. Jeżeli mamy poczucie, że jest ktoś, na kogo możemy liczyć i kto zawsze nam pomoże w trudnych chwilach, to ta osoba staje się dla nas bardzo ważna, a relacja głęboka.

Należy również wziąć pod uwagę to, że o ile sami chcemy komuś pomagać i wspierać, musimy nauczyć się też przyjmować pomoc. Bo to właśnie wzajemne wspieranie jest jednym z podstawowych elementów prawdziwej przyjaźni i więzi na lata.

 

Czas dla siebie i dla partnera

Warto dbać o równowagę między czasem dla siebie a czasem spędzanym z partnerem. Zrozumienie potrzeb obu stron przyczynia się do harmonii w relacji. Miło jest zatęsknić za bliską osobą, bo to pomaga zacieśniać związek czy przyjaźń. Własny czas tylko dla siebie jest w pełni zdrowym objawem i pomaga odzyskiwać spokój. Dawanie poczucia wolności i niezależności wskazuje na pełną dojrzałość, ale też zaufanie względem bliskiej osoby. Nie należy tego zaniedbywać.

 

Budowanie satysfakcjonujących relacji to proces wymagający zaangażowania, komunikacji i pracy nad sobą. Kluczem do udanych relacji jest wzajemne zrozumienie, szacunek i gotowość do ciągłego rozwoju. Inwestowanie w relacje przynosi nie tylko szczęście, ale także wpływa na nasz ogólny dobrostan psychiczny.

 

Natalia Tatarczuch
(socjolog&coach)

Scroll to Top
Skip to content